Arenahaven, Ørestad Syd

Nybyggeri af lejeboliger

I Ørestad Syd med Royal Arena som nærmeste nabo opfører Adserballe & Knudsen 14.600 boligkvadratmeter for ATP Ejendomme. Det markante boligbyggeri skal DGNB-certificeres til guld.

Hent referenceblad

Kort om projektet

Adserballe & Knudsen er totalentreprenør på sagen, som blev tildelt efter forhandling med ATP Ejendomme. I alt opføres 14.600 boligkvadratmeter og 1.790 m2 kælder, herunder pulterrum, teknikrum og installationer.

Byggeriet er formet som en åben, U-formet karré i varierende højde, der trapper gradvist op fra seks etager i den sydlige del af bygningen til 11 etager i karréens nordvestlige hjørne. Det skaber et stort lysindfald i både gårdrummet og på bygningens syd- og vestvendte altaner.

Der skabes ligeledes en glidende overgang fra det omkringliggende boligkvarter og den kommende skole til motorvejen og en række store bygninger som Copenhagen Towers.

Proces

I sommeren 2018 afholdt Adserballe & Knudsen et Kick Off for bygherre, bygherrerådgiver og det øvrige projektteam. Dette er fast praksis på vores totalentrepriser, samt flere hovedentrepriser. Formålet er at skabe et fælles værdigrundlag for samarbejdet.

Som totalentreprenør er Adserballe & Knudsens projektledelse indgået i en seks måneders projekteringsfase med de øvrige parter. Projektet er her blevet fastlagt med stor respekt for den arkitektoniske geometri, som tegnestuen PLH Arkitekter har stået for.

På sagen sidder i opstartsperioden en projektchef og to byggeledere, der senere vil blive suppleret af en projektleder og 1-2 byggeledere yderligere.

Den udførende bemanding på matriklen varierer over byggeperioden, men i de travleste perioder vil 60-70 håndværkere have deres daglige gang på Arenahaven.

Teknisk beskrivelse

For at skabe et spil i facadeudtrykket, bygges et reliefmurværk i lyse mursten og med forskudte altaner og vinduespartier. På bygningen monteres i alt 750 vinduespartier og 136 altaner, der er specialkonstrueret til sagen. Der er tale om en stålaltan belagt med hårdttræ, og terrasserne i terræn er i betonsten og -fliser. Sålbænkene under vinduerne udføres i skiffer.

Der installeres præfabrikerede teknikskakte fra NCC, som er designet til projektet. Præfabrikerede skakte sparer arbejdsgange, da man under opførelsen undgår forskalling og tilbagegang for udstøbning af skakte. Når varme- og ventilationssystemet tidligt i processen bliver aktiveret, kan det desuden anvendes til udtørring af bygningen.

Indvendigt monteres porebetonvægge og støbes undergulve. Hertil kommer malerbehandling og snedkerarbejde af døre, gulve og lofter. Badekabiner leveres præfabrikerede.

Arenahaven skal DGNB-certificeres til guld. Der medfører skærpede krav til dokumentation og certificering af de anvendte materialer i byggeriet. I alt monteres 239 m2 solceller, som producerer 43,8 kilowatt. Der anlægges et grønt sedumtag, og selve gårdrummet er indrettet som LAR-anlæg, der lader en stor del af regnvandet blive optaget af planter eller nedsive på stedet

DGNB-certificering stiller ikke kun krav til det færdige byggeri, men i lige så høj grad til selve opførelsesperioden. Der er blandt andet krav til kildesortering af affald, regulering af støj og begrænsning af energiforbruget på byggepladsen, som f.eks. indebærer skure isoleret jf. BR15, lyssensorer og nattesænkning af varmen.

Byggeriet rummer logistiske udfordringer, da det ligger på samme matrikel som tre andre entrepriser. Det giver både et begrænset byggepladsareal, afsætningsareal og opbevaringsareal.