Ådalsparken, Hørsholm

Nybyg med præfab

Adserballe & Knudsen opfører 40 nye tagboliger på toppen af Ådalsparken i Hørsholm. Projektet er en del af en tagrenovering, og boligerne bliver en ny niende etage.

Hent referenceblad

Den nye tagetage er udført i præfabrikerede bokselementer.

Kort om projektet

 

Adserballe & Knudsen har opført 40 nye tagboliger på toppen af Ådalsparken i Hørsholm. Projektet var en del af en tagrenovering, og boligerne blev til en helt ny 9. etage.

Arbejdet gik i gang i foråret 2012, og de 40 boliger blev opført på kun 15 måneder, fordi A&K valgte at benytte metoden med præfabrikerede volumenenheder.

Det var spektakulært, at de store volumenenheder blev hejst 30 meter op i luften og balanceret på plads på toppen af et højhus.

 

 

 

Proces

Boligerne blev opført på kun 15 måneder, fordi teamet valgte at anvende bokselementer, der på forhånd er opbygget og leveres som store bygningsdele.

Adserballe & Knudsen vurderede i samarbejde med rådgivere og potentielle leverandører, at løsningen med præfab var optimal og ressourcesparende.

Fokus var på en stram planlægning af opgaven, og det resulterede i en god byggerytme, der skabte få gener for beboerne og en glidende og trinvis opbygning af boligerne.

Med Ådalsparken har Adserballe & Knudsen mestret en svær logistikopgave og en sikkerhedsmæssig forsvarlig håndtering af svære og tunge løft.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen har i forbindelse med et tidligere projekt leveret 12 penthouseboliger i en let konstruktion til JM Danmark. I en flot finish og høj kvalitet. Denne opgave er meget tæt på at være samme løsning.

En stor del af projektet bliver i egenproduktion. Fokus er på planlægningen af opgaven, og det betyder en god byggerytme, der skaber få gener for beboerne og en glidende og trinvis opbygning af boligerne.

Metoden med de præfabrikerede lejlighedselementer indebar fordele i forhold til tid, økonomi, bæredygtighed og kvalitet. Effektiviseringen af produktionen giver mindre materialespild, mindre materialeforbrug samt besparelser på forbrug af el, vand osv. i produktionen. Kvaliteten øges, idet facaderne bliver produceret under gode forhold i en tør hal.

Ventetiden formindskes, når produktionen kan fortsætte uhindret af vejrforhold. Det er en effektiv proces, der reducerer både byggepladsarealet og antal udførende håndværkere, samtidig med at støj og støv begrænses til gavn for beboerne.

Lejlighederne blev leveret med monterede køkkener og badeværelser og hejst op på 8. etage af en 300 tons tung kran.