AAB afd. 35, København SV

Tag- og facaderenovering

Adserballe & Knudsen står i en hovedentreprise for udskiftning af tag, vinduer og døre, samt facade- og gavlrenovering i 277 boliger i den almene bebyggelse AAB afd. 35.

Hent referenceblad

Kort om projektet

AAB afd. 35 er et murstensbyggeri opført i 1943 i Københavns Sydhavn.

I den almene bebyggelse står Adserballe & Knudsen for udskiftning af 5.5000 kvadratmeter tag, renovering af facader og gavle, udskiftning af 2.000 vinduer og døre, renovering af 48 badeværelser samt diverse terrænarbejde.

Renoveringsopgaven omfatter 277 lejligheder og to erhvervslejemål i to sammenhængende fløje på Enghavevej og Bavnehøj Allé. I alt renoveres der boliger i 26 opgange i hhv. fem og seks etager.

Opgaven udføres i en hovedentreprise sammen med Friis Andersen Arkitekter og Lyngkilde Rådgivende Ingeniører.

Loftrum renoveres og efterisoleres, og der etableres nye gulve og ståldepotrum, og derefter anlægges nye tegl inkl. nye tagrender og nedløb.

Fuldt facadestillads og totaloverdækning mindsker gener for beboerne, som bliver boende i byggeperioden.

Proces

Beboerkoordinering er et vigtigt parameter i almene renoveringssager, især når beboerne bliver boende i byggeperioden. For at øge både effektiviteten for håndværkerne og trygheden for beboerne har vi på AAB afd. 35 etableret en mail- og telefonlinje, og henvendelser her følges op med personlige besøg i hjemmet. Især for de ældre beboere sparer det en tur ned i en skurvogn i gården, og samtidig giver det mulighed for at give konkrete og fyldestgørende svar på beboerens spørgsmål.

Det handler om at møde beboerne i øjenhøjde med klar og rettidig information, og beboervarslinger, skrivelser og rydningsplaner sikrer et højt informationsniveau hos beboerne.

Generelle opdateringer om byggeriets udvikling bliver annonceret i en beboeravis, der uddeles en gang om måneden.

Teknisk beskrivelse

Adserballe & Knudsen etablerer en byggeplads med fuldt facadestillads og totaloverdækning for at mindske beboernes gener under byggesagen. Sagen omfatter udskiftning af hele det gamle tag med undtagelse af spær.

Loftrum renoveres og efterisoleres, og der etableres nye gulve og ståldepotrum, og derefter anlægges nye tegl inkl. nye tagrender og nedløb. Efter nedrivning af de eksisterende loftrum og sikring af inventaret, etableres nye beboerrum, og ny isolering på loft indbygges. Frie gavle efterisoleres udvendigt med PUR og murstensskaller.

Der etableres nye indgangspartier, nye vinduer og ny kældertrappe. Vinduer og terrassedøre udskiftes med nye energivenlige elementer, og brystninger på altansiden bliver renset ned, betonrepareret og malet. Brystninger i opholdsstuer og værelser efterisoleres indvendigt, og hertil udføres 48 nye badeværelser med gulvvarme.

Som afslutning udføres diverse terrænarbejder, anlægsgartnerarbejde samt legeplads.

Renoveringen giver forventning om en forbedring af afdelingens miljømærke. Der udføres miljøsanering af fugerne omkring vinduer, som rummer klorerede paraffiner og pcb.

75 % af arbejderne på sagen udføres i egenproduktion af Adserballe & Knudsens tømrer- og malersjak, mens vvs, el og nedrivning udføres i samarbejde med en underentreprenør. Den høje grad af egenproduktion giver en særdeles effektiv styring og en hurtig opgaveløsning.

Renovering forventes at være afsluttet i efteråret 2018.