Etablering af CLT-projektteam
Vi har etableret et CLT-projektteam, der har det til fælles, at de brænder for at arbejde med denne byggeteknik. Teamet kombinerer erfarne hoveder med unge konstruktører og ingeniører, der har specialiseret sig i CLT på deres uddannelser.

Udviklingschef Jakob Kock supplerer teamet i forbindelse med projektering, udvikling af nye løsninger og videndeling. Som en af entreprenørfagets grønne frontløbere, er Jakob en ofte anvendt foredragsholder, debattør og underviser. Han har været involveret i Adserballe & Knudsens CLT-satsning fra begyndelsen, og han deltager typisk også ved opstart af nye sager.

Teamet står i spidsen for projekterne, som indtil videre tæller mere end 300 boliger – 88 boliger er afleveret, 182 boliger er under udførelse og 72 er under projektering.

Vores CLT-byggeri Skousbo i Viby Sjælland indgår desuden i den frivillige bæredygtighedsklasse, hvor vi bidrager til at udvikle principper for bæredygtigt byggeri.

Hertil kommer vores eget hovedkvarter, hvor vi i 2020 har opført en ny kontorbygning i CLT. Se fotos nedenfor.

 

Byggesystemet CLT-FLEX
I forbindelse med en større rammeaftale med Boligselskabet Sjælland har vi i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Holmsgaard A/S udviklet et byggesystem, CLT FLEX, der giver store muligheder for at skabe fleksibilitet i byggeriet.

Med byggesystemet kan vi skabe funktionelt fleksible, moderne og gode boliger til en fornuftig pris.

Alle bygningsmodeller bliver udarbejdet som 3D-modeller og sendes til en produktionsvirksomhed, som herefter producerer og leverer de færdige boligelementer.

Læs mere om projekterne herunder

Timianhaven, 44 boliger.

Skademosen, 44 boliger.

Toppen, 67 boliger.

Skousbo I+II, 115 boliger.

Fotos fra opførelsen af hovedkvarteret i Farum i 2019-2020

På hovedkontoret i Farum er der opført en mindre tilbygning på 386 m2 i CLT.

Et bæredygtigt bidrag
Adserballe & Knudsens drivkraft for at arbejde med CLT er ikke opstået ud af det blå.

Som entreprenør i en sektor, der bruger meget energi, producerer store mængder affald og udleder meget CO2, er vi særdeles bevidste om vores samfundsansvar.

Derfor arbejder vi strategisk med bæredygtighed og har i de senere år arbejdet indgående med at finde miljørigtige alternativer til traditionelle løsninger – både som leverandør og som arbejdsplads.

Skademosen i Trekroner. Byggeriet er det første i rammeaftalen med Boligselskabet Sjælland om opførelse af mere end 300 boliger med CLT som konstruktionsbærende elementer. Der var indflytning i de 44 almene boliger i 2019. Billedet er taget fra Toppen, der er anden sag i rammeaftalen.

Deltagelse i europæisk forskningsprojekt
Blandt andet på baggrund af vores omfattende erfaring med CLT er Adserballe & Knudsen inviteret ind som partner i det internationale forskningsprojekt Build-in-Wood, der har til formål at øge andelen af træ til opførelse, renovering og retro-fitting af fleretagers byggerier i Europa.

I løbet af Build-in-Wood’s fireårige projektperiode skal projektpartnerne både teste bio-materialer, afprøve innovative metoder og udvikle helt nye produkter.

Byggebranchen er en af Europas største CO2-udledere, og der ligger et stort potentiale for CO2-besparelser ved at anvende mere træ i byggeriet.

Træ har nogle væsentlige fordele med hensyn til C02-udledning, da det optager CO2, når det vokser, og lagrer CO2 i materialet i bygningens levetid.

Etagebyggeri af træ kan således blive et af byggeriets væsentligste bidrag til at nedbringe CO2-udledningen.

Læs mere om projektet her.