Jeppe Prehn er én af en række af yngre byggeledere i Adserballe & Knudsen. Hans tid i dagligdagen er delt mellem to fagentrepriser, hvor virksomhedens tømrersjak står for både aptering og noget forfinet tømrerarbejde i canadisk cedertræ. Som tidligere tømrer er kvaliteten af håndværket højt på hans prioriteringsliste.

”Det, der gør mig stolt, er, når vi laver et ordentligt stykke arbejde. Vi bygger uden at springe noget over, og vi får meget ros fra både bygherre og de andre håndværkere. Malerne fortæller, at de nærmest ikke har set bedre snedkerarbejde. Det gør mig stolt, at vi har nogle dygtige håndværkere, der går op i deres arbejde.”

Jeppes rolle er ultimativt at planlægge og styre arbejdet i en travl og omskiftelig hverdag. Erfaring hjælper, men det gør et skarpt blik også, for på byggepladsen er det de gode idéer, der hersker.

”For at vi kan lykkes, skal vi løfte i flok. Jeg er lykkedes som leder, når der er et fællesskab og en fælles stolthed på pladsen. Som byggeledelse skal man tage svendene med på råd og møde dem i øjenhøjde.”

“Man skal ikke diktere tingene, men give håndværkerne mulighed for selv at udvikle løsninger. Jeg kan huske fra min egen tid som tømrer, at det var sindssygt irriterende at få ordrer på den måde.”

Med inde over det hele

Jeppe arbejdede selv som svend i A&K i et års tid, efter han blev udlært i 2008. Derefter fulgte seks år som selvstændig, før han i 2016 vendte tilbage til Farum. Han havde været glad for at drive sin egen virksomhed, og der manglede ikke opgaver, men han søgte variation i sin dagligdag.

”Det er vigtigt for mig, at mit arbejde ikke bliver for ensformigt. Skræmmescenariet er at sidde på den samme faste plads i årevis. Jeg kan lide, at der sker en masse, og at jeg bliver udfordret, så jeg udvikler mig.”

”Jeg er heldig at arbejde med tømrerentrepriser, for jeg arbejder med mit fag, og det er i en lille afdeling, hvor samarbejdet er tæt, og jeg er fuldt ud med til at træffe beslutninger. Jeg er med inde over det hele, og jeg har lært virkelig meget, siden jeg startede.”

 

Der rekrutteres indefra

I A&K følger han løbende både interne og eksterne kurser, så han kan udfylde eventuelle huller i sin viden.

”Jeg vil gerne gå på arbejde og lære noget hver dag. Det irriterer mig helt vildt, hvis der er noget, jeg ikke har forstand på, og i de tilfælde sørger jeg for at læse op på det, så jeg er helt forberedt.”

”Det betyder noget for mig at få mere ansvar og at holde kadencen oppe på min udvikling. Jeg vil selvfølgelig gerne på sigt bevæge mig op i systemet, og det er jo rart, når der sker ændringer i organisationen, at man kan se, at der rekrutteres indefra.”

At mødes i øjenhøjde

Hos Adserballe & Knudsen er der muligheder for at bevæge sig opad, for dem der ønsker det, men uanset hvor man befinder sig i produktionskæden, vil man ifølge Jeppe opleve en uformel atmosfære.

”Jeg har selvfølgelig en chef over mig, men der er frit lejde til at komme med sit input. Udgangspunktet er, at hvis du er her, så har du kompetencer, som kan bruges. Man bidrager med det, som man kan, og det bliver der lyttet til. Det sætter jeg meget pris på.”

”I andre virksomheder er der meget hierarki og meget bureaukrati. I A&K er det lidt anderledes. Det er mere som en familie, hvor man tager sig af hinanden. Stresspolitik og arbejdsmiljøpolitik er noget, der bliver taget alvorligt, og jeg har den oplevelse, at virksomheden reelt set går op i min trivsel.”

Der skal ikke bare tjenes penge

Medarbejdernes trivsel er noget, der fylder meget for Jeppe. For det første har han som tidligere tømrer mærket konsekvenserne af faget på egen krop. For det andet ser han trivsel som en forudsætning for at bygge i den kvalitet, som han forventer.

”Man ser tydeligt ude på pladserne, at A&K er frontløbere på sikkerhed og arbejdsmiljø, og indstillingen er ikke, at der bare skal tjenes penge for enhver pris. Det ville jeg ikke kunne leve med. Jeg har selv mange skavanker på min krop fra min tid som selvstændig, og jeg kan ikke se, hvordan man kan klare sig til 70, hvis virksomheden ikke tager sig af én.”